Seigokan on Tampereen vanhin karateseura, perustettu 1973. Seigokanissa harjoittelemme goju-ryu tyylisuuntaa ja harjoituspaikkana toimii pääsääntöisesti Nääshallin budosali 1. Seuramme on rekisteröity yhdistys ja täten voittoa tavoittelematon. Seuramme toimintaa ohjaakin vahvasti vapaaehtoistyö aina seuran hallitusta myöden. Sekä valmentajat että hallitustyöhön osallistuvat ovat kokeneita, pitkään seurassa mukana olleita seuran jäseniä.

Seura on aktiivinen Suomen Karateliitto ry:n jäsenseura ja olemme jo vuosia olleet mukana järjestämässä niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin karatekisoja Suomessa yhdessä Karateliiton kanssa.

lapset_ja_nuoret_karate_seigokan_tahtiseura

Tampereen Karateseura Seigokan on Tähtiseura. Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Seigokan on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Seuramme pyrkii aktiivisesti kehittämään toimintaansa ja yhtenä työvälineenä on Kamppailija ei kiusaa -kampanja. Kamppailija ei kiusaa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja kamppailuorganisaatioiden toteuttama kampanja, joka on toteutettu yhteistyössä Valo ry:n kanssa. Kamppailija ei Kiusaa -kampanjassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa.

Seigokan tarjoaa jäsenilleen ohjattuja harjoituksia ympäri vuoden. Lasten ja nuorten -ryhmille ohjattuja harjoituksia on kahdesti viikossa, aikuisille jopa 4 päivänä. Lisäksi viikonloppuisin seuran sali on jäsenten käytössä varattuina vuoroina omatoimiseen harjoitteluun. Seura järjestää vuosittain myös jäsenilleen suunnattuja leirejä, jotka voidaan järjestää myös muualla Tampereella ajankohdan ja leirin sisällön mukaan. Seuramme leireille kutsumme mahdollisuuksien mukaan vetäjäksi Goju-Ryu -tyylisuunnan euroopan pääopettajan Eddy De Vos:n (6. dan). Seuran päävalmentajilla ja aktiiviharrastajilla on ollut myös useampana vuonna mahdollisuus käydä vierailemassa Japanissa Sensei Takashi Taniguchin dojolla.

Arvomme:

  • Yhdenvertaisuus: kaikkia seuralaisia kohdellaan yhdenvertaisina dojolla ja harjoituksissa
  • Avoimuus: kaikille seuralaisille avoimet, säännölliset vuosi- ja kevätkokoukset harjoitusten yhteydessä
  • Kannustavuus: harrastaja kannustaa toinen toistaan, kaikki valmentajat saavat positiivisen palautteen ja kannustamisen kautta karatekoista parhaan mahdollisen esiin
  • Kunnioitus: budoetiketin mukaiset käytännöt, kuten harjoittelutoverin sekä ohjaajien kunnioitus

Visiomme:

Tavoitteenamme on olla helposti saavutettava kamppailu-urheiluseura, joka tarjoaa monipuolista ja laadukasta opetusta kaikenikäisille ja -tasoisille harjoittelijoille. Haluamme edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia tarjoamalla kamppailu-urheilun kautta mahdollisuuden terveelliseen ja aktiiviseen elämäntapaan kaikille, riippumatta heidän sosioekonomisesta taustastaan.

Seigokan ry:n visiona on rakentaa yhteisö, joka kannustaa ja tukee jäseniään omassa kehityksessään sekä kilpa- että harrastetasolla. Haluamme olla paikka, jossa jokainen harjoittelija kokee olevansa osa perhettä, ja jossa vallitsee innostava ja myönteinen ilmapiiri.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja tarjoamaan mahdollisuuksia jäsenillemme kehittyä kamppailu-urheilussa sekä kasvaa yksilöinä. Haluamme olla esimerkki siitä, miten laadukas opetus ja hyvä yhteishenki voivat yhdistyä menestyksekkääksi seuratoiminnaksi.

Tavoitteenamme on myös tukea paikallista yhteisöä tarjoamalla matalan kynnyksen harjoitusmahdollisuuksia edullisesti. Haluamme olla enemmän kuin vain kamppailu-urheiluseura; haluamme olla voimavara ja voimauttaja niin jäsenillemme kuin ympäröivälle yhteisöllemme.

Visiomme on luoda paikka, jossa jokainen voi saavuttaa omat tavoitteensa ja unelmansa kamppailu-urheilun parissa, samalla kun rakennamme vahvaa ja yhtenäistä yhteisöä, joka kukoistaa yhdessä.